Načítám stránku...

Přihlásit / Registrovat
Jméno:
Heslo:
       Přihlášen jako: neregistrovaný Jméno a heslo není shodné s přihlašovacími údají pro odesílaní SMS.

BEZPEČNOST

Operace s Vaší kreditní kartou zajišťuje Global Payments Europe (MUZO), která provozuje on-line platební bránu - Pay MUZO.

Tato brána umožňuje obchodníkům a prodejcům přijímat bankovní karty MasterCard a VISA při on-line transakcích. Mezinárodní asociace zavedly standard nazvaný 3-D Secure pro jedinečnou identifikaci všech stran zapojených do on-line transakce. Toto vytváří úzké spojení mezi vydavatelskou bankou a držitelem karty na jedné straně a obchodníkem a zúčtující bankou na straně druhé. Bezpečnost systému Pay MUZO je posílena používáním digitálního podpisu všech dat přenášených mezi platební bránou a on-line obchodem.

3-D Secure je mechanismus autentikace držitele karty. Každá karta zadaná do platební brány je kontrolována příslušnou asociací MasterCard nebo VISA. Kontroluje se, zda je pro kartu požadována autentikace držitele karty, či nikoliv. V případě požadavku autentikace je držitel přesměrován na systém vydavatelské banky, kde potvrdí svoji identitu (heslo, e-PIN, nebo jinou tajnou informaci, sdílenou s vydavatelem karty). Výsledek autentikace je předán zpět do platební brány.

Všechny duvěrné informace o Vaší platební kartě nejsou v tomto elektronické obchodu evidovány a proto také nehrozí jejich případné zneužití.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Mobil Systems, a.s., mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). Společnost Mobil Systems, a.s. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací:

- Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace se zákazníkem.

- Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace Mobil Systems, a.s. nezpracovává ani nezískává žádné další informace o zákaznících.

- Veškeré údaje, které uživatel během své registrace poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

- Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti Mobil Systems, a.s. a nejsou poskytovány třetím osobám.

- Společnost Mobil Systems, a.s. si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti Mobil Systems, a.s. kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.

- Veškeré údaje získané od uživatelů (zákazníků) slouží výhradně k účelům společnosti. Společnost Mobil Systems, a.s. tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.

- Společnost Mobil Systems, a.s. učiní maximum pro to, aby ochránila data uživatelů před zneužitím a nebude je poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Mobil Systems, a.s.:

- Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti Mobil Systems, a.s., právo písemně požádat společnost Mobil Systems, a.s. o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost Mobil Systems, a.s. zpracovává.